Raseårsmøte 2020.

Pga Corona Pandemien er alle raseårsmøter i Nmhk avlyst for hele 2020.

Raseutvalget for Kleinspitz.

HS/ Nmhk.

§2-3 Medlemskontingent Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens generalforsamling, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 5-4 Raserepresentanter Det velges raserepresentant for hver av klubbens raser annet hvert år. Styret kan, hvis de ser det som nødvendig, avsette raserepresentanten og oppnevne ny raserepresentant. Raserepresentanten og vararaserepresentanten skal arbeide etter klubbens formålsparagraf og er forpliktet til å følge NMHKs lover samt retningslinjer gitt av klubbens styre.

Årsmøte 2019.

INFO.

VALGKOMITE NMHK KLEINSPITZ.
Nå nærmer vi oss vår og mai med raske skritt. Fristen for innsending av forslag til valgkomiteen er 18/5, altså fem uker før årsmøtet 22/6. På valg i år er : Vararepresentant + 1 valgkomite medlem og valgkomite vara.
Kandidaten som blir nominert må være forespurt og har sagt seg villig. Og hvilket verv kandidaten nomineres til.
Mvh. Valgkomiteen Venke Pedersen, Mirijam Kopperdal og Jan Åge Pedersen.

§2-3 Medlemskontingent Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens generalforsamling, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 5-4 Raserepresentanter Det velges raserepresentant for hver av klubbens raser annet hvert år. Styret kan, hvis de ser det som nødvendig, avsette raserepresentanten og oppnevne ny raserepresentant. Raserepresentanten og vararaserepresentanten skal arbeide etter klubbens formålsparagraf og er forpliktet til å følge NMHKs lover samt retningslinjer gitt av klubbens styre.

Årsmøte for Kleinspitz vil bli avholdt i forbindelse med Rasespesialen St.Hans aften på Bjerke Stadion, Maura.

                                                                                Dette er fastsatt årlig arrangemang.