Rasebeskrivelse

KLEINSPITZ

Rasebeskrivelse for TYSK SPITZ (Deutsche Spitze) (097)

OBS: Ny rasestandar ble godkjent av FCI september 2019. Denne er pr dags dato ikke oversatt til norsk av NKK. Oversatt standar vil bli lagt ut her så fort den kommer fra NKK.

Opprinnelsesland/ hjemland Tyskland

Helhetsinntrykk

Rasene virker tiltrekkende med sine vakre pels, som på grunn av den rikelig underullen står ut fra kroppen. Spesielt påfallende er den kraftige manlignende kraven rundt halsen og den buskete halen som bæres kjekt over ryggen. Det reveaktige hodet med de kvikke øynene og de spisse, små og tettstilte ørene gir rasene deres karakteristiske kjekke uttrykk

Viktige proporsjoner
Forholdet mankehøyde:lengde = 1:1.

FCI rasestandar Kleinspitz på engelsk .

GENERAL APPEARANCE: Spitz breeds are captivating on account of their beautiful coats, made to stand off by plentiful undercoat. Particularly impressive is the strong, mane-like collar round the neck (ruff) and the bushy tail carried boldly over the back. The foxy head with alert eyes and the small pointed, closely set ears give the Spitz his unique characteristic, cheeky appearance.