Årsmøte referater.

Årsmøtereferat Kleinspitz Maura 22 juni 2019.

 

Antall stemme berettiget: 23 stk- 1 stemme ikke berettiget.

Godkjent observatør : Siv Lien.

 1. Godkjenning av innkallingen : Godkjent enstemmig.
 2. Valg av dirigent : Venke Pedersen.
 3. Valg av referent : Toril Paulsen.
 4. Valg av 2 i tellekorps : Joakim Tur – Thomas Grude.
 5. Valg av 2 til å skrive under referat : Lene Berntsen-Marit Paulsrud.
 6. Årsberetningen: Delt ut til alle.
 7. Regnskap : Godkjent.
 8. Innkomne saker : Cert ordningen og pl krav på rasen. Stemmeseddler er levert ut. Patella stemmer kommet inn : 23 kommet.
 9. Cert stemmer inn : 22 innkomne stemmer.

Ja til nåværende cert ordning : Antall stemmer : 20 Ja.

Nei vil ha den gamle måten tilbake : Antall stemmer : 2 Nei.

10. Pl stemmer inn : 23 innkomne stemmer.

Ja til krav : Antall stemmer : 20 Ja.

Nei til krav : Antall stemmer : 3 Nei.

11. Personvalg:

25 Stemmeberettiget. 23 fremmøtte og 2 stk forhåndstemmer.

Avgitte stemmer :

Vararepresentant :

Gro Lauvland : 20 stemmer.

Tone Sølvberg : 5 stemmer.

Valgkomiteen :

Jan Åge Pedersen : 17 stemmer.

Leni Bergengen : 18 stemmer.

Møtet er hevet.

Underskrift :

Lene Berntsen og Marit Paulsrud.26.06.2019.

Årsmøtereferat Kleinspitz 23 juni 2018. Maura.
Tilstede 15 medlemmer og 2 observatører : Siv Lien og Stine R Vetvik.
Årsmøtet ble åpnet av Raserepresentant Anita Berntsen som ønsket alle velkommen.
Årsmøte innkallingen ble godkjent av årsmøtet.
Ordstyrer valgt : Venke Pedersen.
Referent valgt : Stig Roar Hembre.
2 til signering av protokoll valgt : Marit Paulsrud og Toril Paulsen.
Tellekorps valgt : Thorbjørn Hansen og Odd Helge Røstøen. Det ble lagt inn protest om inhabilitet på Odd Helge Røstøen denne ble godkjent og Heidi Sand ble valgt inn sammen med Thorbjørn Hansen.
Årsberetning : Opplest av Raserepresentant. Godkjent av årsmøtet.
Regnskap opplest og forklart av Vararepresentant. Godkjent av årsmøtet.
Innkomne saker : Ingen. Note : Forslag som kom er ikke en sak for årsmøtet, men for Nmhk /HS. Raserepresentanten forklarte omstendighetene rundt dette. Sak fra Hege S Nilsen om kjent patella status på dogweb. Sak er sendt til Nmhk/HS for behandling , alle slike helse saker behandles av Nmhk/HS ikke raseutvalget. Mere informasjon blir lagt ut så fort det kommer fra Nmhk/HS.
Valg :
Raserepresentant Anita Berntsen : 32 stemmer.
Styremedlem Hege S Nilsen : 21 stemmer.
Forslags kandidat Kathrine Karlson: 22 stemmer.
Valg komite:
Leder : Venke Pedersen : 30 stemmer.
Medlem : Mirjam Kopperdal : 40 stemmer.
Medlem : Jan Åge Pedersen : 29 stemmer.
Vara : Leni Bergengen : 24 stemmer.
43 stemmeberettiget.
Kathrine Karlson tiltrer som raseutvalg medlem.

Årsmøtet avsluttet.
Protokoll sign :
Toril Paulsen
Marit Paulsrud

Årsmøte referat 24.06.17.
Start kl.14.30.
1. Innkalling godkjent.
2. Valg av ordstyrer : Venke Pedersen.
Skriver: Toril Paulsen.
Underskrift protokoll : Marianne Søgaard Nilsen.
Tellekorps : Karen Marie Langholen- Lillann Ottosen.
3. Årsmøtet bestemte at årsmeldingen legges ut på medlemssiden.
4. Regnskap opplest av Toril Paulsen. Godkjent av årsmøtet.
5. Opplesing av valget : På valg:
Vararepresentant : Toril Paulsen.- 21 stemmer. Valgt inn.
Styremedlem : Marianne S Nilsen- 8 stemmer. Ikke valgt inn.
Styremedlem : Gro Lauvland- 22 stemmer. Valgt inn.
Forslag : Stig Roar Hembre.- 10 stemmer. Valgt inn.
Forslag : Kathrine Karlsson- 5 stemmer. Ikke valgt inn.

Valgkomiteen : Leni Bergengen.- 21 stemmer. Valgt inn.
Valgkomiteen : Kathrine Karlsson.- 20 stemmer. Valgt inn.
Total antall stemmer avgitt og avstemt mot medlemsliste fra NKK er 22 godkjente stemmer.

Møtet avsluttet.
Sign: Toril Paulsen- Marianne Søgaard Nilsen.

Årsmøtereferat 2015.

Årsmøte Kleinspitz 13.06.2015

Valg av ordstyrer: Gro Lauvland.

Valg av referant: Mina Skauger.

Valg av tellekorps: Arne Paulsrud & Marit Paulsrud.

 1. Innkalling: Godkjennt.
 2. Ingen innkommene saker.
 3. Valget.

Raserepresentant: Anita Berntsen – 15 stemmer

Vara representant: Toril Paulsen – 14 stemmer

Styremedlem: Marianne Søgaard Nilsen – 20 stemmer

Styremedlem: Gro Lauvland – 16 stemmer

Styremedlem: Hege Kristine Søgaard Nilsen – 19 stemmer

Valgkomiteen: Leni Bergengen & Kathrine Karlson.

Valget godkjennt.

Underskrift: Tina Balhald