Helseundersøkelse

Nå er helseundersøkelsen klar til bruk!

Det er Frode Lingaas ved NMBU veterinærhøgskolen som har utarbeidet undersøkelsen, og det er også han som vil gå igjennom alle data og komme tilbake med en rapport med frekvenser/tabeller. Resultatet vil bli publisert på hjemmesiden. Vi vil presisere at ingen andre enn Frode Lingaas/veterinærhøgskolen vil få tilgang på innsamlet data.

Helseundersøkelsen er ganske omfattende, men vi håper at flest mulig vil svare på så mange spørsmål som mulig slik at vi kan få kartlagt hvordan det står til med vår flotte rase, både helsemessig og mentalt.

Ta gjerne kontakt om du står fast eller har spørsmål ang undersøkelsen.

Man må ikke være medlem i klubben for å delta på denne undersøkelsen.

Vi håper at så mange som mulig vil delta. Finn frem registreringsnummer og klikk på lenken under.

Helseutvalget for Kleinspitz