Helseundersøkelse

NMHK-Kleinspitz Helse og adferdsundersøkelse 2019.

Professor Frode Lingaas sin rapport.

Vi vil rette en takk til Hege Nilsen som har bidratt mye til at vi fikk gjennomført denne.

Og takk til alle som tok seg tid til å svare på den.

Raseutvalget for Kleinspitz.